Wysokość emerytury pomostowej

Sprawdź jak oblicza się i od czego zależy wysokość emerytury pomostowej>>

Fundusz Emerytur Pomostowych

Dowiedz się, kiedy pracodawca ma obowiązek odporwadzania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika>>

Czy można dorobić do pomostówki?

Zobacz czy możesz dorobić do emerytury pomostowej, jak wynagrodzenie wpływa na jej wysokość>>

Wykonywanie prac w warunkach szczególnych

Prace w szczególnych warunkach są związane z czynnikami ryzyka, które wraz z upływem lat mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Czynniki ryzyka w szczególnych warunkach pracy, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia są związane z określonymi rodzajami prac.

Lista zawodów, którym przysługuje prawo do pomostówki

W ustawie o emeryturach pomostowych zostały ustalone rodzaje prac. Nie bierze się pod uwagę stanowisk, ponieważ w każdym przedsiębiorstwie prace wykonuje się różne obowiązki oraz w różnych warunkach środowiska.

Prace o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze wymagają szczególnej sprawności fizycznej, a także odpowiedzialności, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego