Emerytury pomostowe - o zawodach
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Najczęściej zadawane pytania

emerytury pomostoweW bocznym MENU poznaj odpowiedzi na pytania o emerytury pomostowe.


Dowiedz się:

Czy górnik ma prawo do emerytury pomostowej?

Dlaczego nie każdy nauczyciel może starać się o emeryturę pomostową?

Skąd wypłacane są emerytury pomostowe?

Czy można jednocześnie pobierać emeryturę pomostową i rentę?

Czy mogę dostać emeryturę pomostową za niepełną pracę w szczególnych warunkach?